Ћирилица

Ћирилица
50 ГОДИНА МУЗЕЈА

50 ГОДИНА МУЗЕЈА

 "ЧУВАРИ ВАТРЕ"

 Изложба „Чувари ватре“ настала је 2016. године као одговор на потребу да се успостави однос према педесетогодишњем трајању Народног музеја. Велики јубилеј нашег Музеја, који је обележен музеолошким освртом на новинске одразе заједнице и музеја што је стваран у претходних 50 године, отворио је проф.др. Драган Булатовић:

„Кад пратимо нагласак аутора овог подсећања на овој изложби, да музеја и нема без публике, онда морамо рећи да је и оправдано његово заносно музејско уживљавање записа о ентузијазму, не само стваралаца, него и корисника музеја који сигурно не би живео да није било публике. Аутор Петар Декић је потврду ове тврдње налазио не у статистикама, већ у медију који је у најбољем духу Маклуанског глобалног села, показивао како се музеј огледа у свакодневном животу. На овој изложби се сликовито успоставља истинитост савремене узречице „ако нешто није било на фејсу, није се ни догодило.“ Колега Декић своју историографску анализу полувековног учешћа музеја у свакодневном животу Паланке усмерава на штампане медије, фотографије, потенцирајући информативну крхкост ефемерних вести, али и алудирајући на читалачку склоност ка учитавању, замишљању, улепшавању или загрђивању стварности, која се посредством новина призива. Управо на линији тог својства, које иначе једнако припада и писцу, новинару, произвођачу вести и читаоцу, конзументу, који није само гутач вести, Декић ствара богату паралелну историју историју живота и идеје музеја у лењој свакодневици. Да је степен легитимности ове историје огроман тврдимо на основу остварене алузије која се основном идејом реминисценције на пола века живота музеја простире ка једном овешталом просветитељском моделу: ка папирнатом театру.“

Извод из говора проф. др Драгана Булатовића на отварању изложбе