FotoJet1 1
Latinica
ETNOLOŠKA ZBIRKA

ETNOLOŠKA ZBIRKA

Etnološko odeljenje postoji praktično od osnivanja Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Međutim, tek nabavkom prvih eksponata 1968. godine, nastaje formiranje zbirke. Tada počinje prikupljanje i obrada predmeta sa područja Donje Jasenice. Fond je znatno uvećan prilikom organizovanja izložbe 1979. godine. Najveći broj eksponata prikupila je Mira Milošević, učiteljica iz Goloboka. Prema postojećoj muzeološkoj evidenciji, više od polovine predmeta čine darovi i legati. Fond ove zbirke čini oko 1000 predmeta seoske i gradske materijalne i nematerijalne kulture 19. i 20. veka koji su rezultat pojedinačnih akvizicija i poklona u muzeju i na terenu (Istraživanje Smederevske Palanke i okoline 2012. godine.Etnološko odeljenje postoji praktično od osnivanja Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci. Međutim, tek nabavkom prvih eksponata 1968. godine, nastaje formiranje zbirke. Tada počinje prikupljanje i obrada predmeta sa područja Donje Jasenice. Fond je znatno uvećan prilikom organizovanja izložbe 1979. godine. Najveći broj eksponata prikupila je Mira Milošević, učiteljica iz Goloboka. Prema postojećoj muzeološkoj evidenciji, više od polovine predmeta čine darovi i legati. Fond ove zbirke čini oko 1000 predmeta seoske i gradske materijalne i nematerijalne kulture 19. i 20. veka koji su rezultat pojedinačnih akvizicija i poklona u muzeju i na terenu (Istraživanje Smederevske Palanke i okoline 2012. godine.

Bogatstvo i raznovrsnost etnološke zbirke uslovljena je strukturom stanovništva Donje Jasenice. Stvaraoci Donje Jasenice izrađivali su i ukrašavali predmete svakodnevne – praktične upotrebe i predmete kultnog karaktera, koristeći različite materijale: drvo, tekstil, kamen, glinu. Etnološka zbirka spaja u sebi dve osnovne komponente koje se ogledaju u svakom predmetu- funkcionalnost povezanu sa lepotom oblikovanja. Prema materijalu, tehnici rada, obliku, ornamentici i boji prepoznaju se upotrebne namene i funkcija svakog predmeta (radna, praktična, svečana, obredna), razlike u polu, životnoj dobi, kao i društveni status njegovog vlasnika.

Zbirka je podeljena na 7 osnovnih celina: privreda, odevanje, kuća i pokućstvo, domaća radinost, muzički instrumenti, pisani i audio-video zapisi , društveni život i duhovna kultura. Ona baštini dve forme kulturnog nasleđa: elemente materijalne (zbirke predmeta od drveta, metala, keramike, tekstila) i nematerijalne kulture (rezultati istraživačkog rada: fotografije, građa vezana za običaje (Progonica, Običaj darivanja o sahranama u Smederevskoj Palanci i okolini), narodni život, tradiciju i narodno stvaralaštvo). One se ne mogu posmatrati odvojeno i predstavljaju snažan podsticaj za shvatanje našeg lokalnog kontinuiteta i identiteta, sagledavanje naših korena, tumačenje i održavanje baštine i njeno integrisanje u savremen život i društveni razvoj.